אודות טורעאן קליטה ומחזור

לאחר תקופה ארוכה ללא אתר להטמנת פסולת יבשה (בניין ותעשיה) בצפון בכלל ובאזור, הגליל בפרט, תקופה אשר התאפיינה בפגיעה קשה בטבע, השלכת פסולת בפאתי הערים, הכפרים והשטחים הפתוחים וזיהום קרקעות, הוקם אתר הטמנה לתפארת בשטח הדרום מערבי הנטוש של מחצבת גולני הישנה.
אתר ההטמנה אשר ממוקם באזור הרגיש הידרולוגית של אגן כנרת, נבנה בסטנדרטים מחמירים במיוחד בליווי הדוק של מתכננים ומהנדסים ובפיקוח המשרד להגנת הסביבה.
לאחר הפעלת האתר נדרשה תקופה ארוכה של הסברה ואכיפה נרחבת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה וועדות התכנון והבניה לשינוי תפיסת האחריות לפינוי הפסולת כחוק של האוכלוסייה.
כיום, משמש האתר תחנה סופית ל- 5000 טון פסולת ביום ומעל 1,000,000 טונות בשנה אשר בהיעדר אתר הטמנה היו מושלכים ברשות הרבים וממשיכים לזהם וללכלך כל חלקה טובה בארצנו.