בשנת 2010 טורעאן קליטה ומחזור בע"מ זכתה במכרז של המשרד להגנת הסביבה להקמה והפעלה של אתר הטמנה לפסולת יבשה.

האתר הוקם בשטח מחצבה ישן על פי תקנים מחמירים ובפיקוח הדוק של רשויות המדינה ועל מנת לאפשר פתרון לסילוק פסולת יבשה באזור הצפון כולו תוך מילוי הבורות שנחצבו בעבר, שיקום תא השטח, השבתו למצבו הטבעי ויצירת חיץ בין המחצבה הפעילה לשכונות המגורים הסמוכות לשיפור איכות חיי התושבים בכפר טורעאן .

מקורות הפסולת

אתר ההטמנה מורשה לקלוט פסולת יבשה אשר מורכבת מפסולת בניין ופסולת תעשיה.
פסולת בניין הינה פסולת אשר נוצרת בתהליך הבנייה וחובת הפינוי חלה על בעלי הקרקע והקבלנים כחלק מתנאי היתר הבניה הניתן להם. כיום, לא ניתן לקבל היתר ללא הסכם התקשרות לפינוי פסולת הבניה לאתר מורשה ולא ניתן לקבל טופס 4 ללא הצגת אישור כי הפסולת הוטמנה כחוק. פסולת תעשיה מגיעה לאתר ההטמנה כחלק ממחויבות בעלי העסקים לפנות את הפסולת שהם מייצרים כתנאי לקבלת רישיון עסק ותחת פיקוח הרשויות

מחזור ושיקום

בתהליך קליטת הפסולת מופרדים חומרים שונים כגון פלסטיק, ברזל, קרטון, עץ וצמיגים מתוך מטרה להפחית את נפח הכמויות המוטמנות בדגש על חומרים שהתפרקותם בקרקע ארוכת שנים ומחזור של חומרים אשר קיימת דרישה לשימוש חוזר. פסולת שמיועדת להטמנה מפוזרת ומהודקת ע"י מכבשים יעודים ליצירת קרקע יציבה של הר הפסולת ומיצוי נפח ההטמנה. השטח מכוסה כל יום באדמה על מנת למנוע פיזור אבק ותהליכי ריאקציה שעשויים לגרום לשריפות וזיהום אויר. בסיום כל שכבת ו/או אזור הטמנה מבצעים כיסוי באדמה נקייה ושתילת צמחייה לשחזור המראה הטבעי של השטח. מי גשם השוטפים את הפסולת נתקלים ביריעות איטום ומערכת ניקוז תת קרקעית אשר מנוטרות דרך קבע ומפונות בהתאם לתקנות.